A.E.C. Data har nu officiellt avslutat sin verksamhet, tack för de gångna årens arbets tillfällen.

 

 A.E.C. Data has now officially ended it's operations, thanks for the years of job opportunities.